پک لاوین

جنس: پک دوتایی گیره  طرح: گیره با پایه فلزی روکش دار با برچسب پولکی و براق

30,000 تومان

ست رنگین کمان

تعداد در هر بسته: 4 عدد جزئیات مدل: 2 عدد سنجاق همرنگ و دو عدد گیره با دیتیل رنگین کمان و پم پم های رنگی با پایه فلزی

36,000 تومان

پک کریسمس

تعداد: در هر بسته 2 عدد توضیحات: پک دوتایی شامل دو گیره با پایه گیره فلزی روکش دار با طرح آدم برفی پولک دوزی شده و طرح ساده

25,000 تومان

گیره ی پاپیون آمبرودی

جنس: پارچه آمبرودی طرح: ساده پاپیون تعداد در هر بسته: 1 عدد توضیحات: گیره با طرح پاپیون مناسب ست کردن با انواع لباس با پایه فلزی با روکش پارچه

25,000 تومان

کش سر هندوانه

جنس: روبان پارچه ای طرح: هندوانه تعداد در هر بسته: 1 عدد توضیحات: کش سر با طرح پاپیونی هندوانه/ بسیار با دوام و زیبا

14,000 تومان

گیره ی تویین هندوانه

جنس: روبان پارچه ای طرح: پاپیون با طرح هندوانه تعداد در هر بسته: 2 عدد توضیحات: گل سر با پایه فلزی با روکش پارچه ای با طرح پاپیونی هندوانه/ بسیار با دوام و زیبا

20,000 تومان

گیره ی تک هندوانه

جنس: روبان پارچه ای طرح: پاپیون با طرح روبان هندوانه تعداد در هر بسته: 1 عدد توضیحات: گیره سر با طرح پاپیونی هندوانه با پایه فلزی و روکش پارچه ای/ بسیار با دوام و زیبا

18,000 تومان

گیره سر سه تایی

جنس: روبان پارچه ای طرح: سلده گرهی تعداد در هر بسته: 3 عدد توضیحات: گیره سر پایه فلزی با روکش پارچه ای با  طرح گرهی/ بسیار با دوام و زیبا

19,000 تومان

کش سر سه تایی

جنس:کش با روبان پارچه ای مخملی طرح: ساده با طرح گرهی تعداد در هر بسته: 3 عدد توضیحات: کش سر با طرح پاپیون گرهی/ بسیار با دوام و زیبا

25,000 تومان

کش سر مکعب

طرح: ساده با  آویزهای مهره های مکعبی با ترکیب روبان تعداد در هر بسته: 1 عدد توضیحات: بسیار با دوارم و با کشسانی زیاد

25,000 تومان

کش سر چهارخانه سه تایی

جنس: روبان پارچه ای طرح: ساده با طرحپاپیون های گرهی چهار خانه تعداد در هر بسته: 3 عدد توضیحات: کش سر با طرح  پاپیون های گرهی چهار خانه / بسیار با دوام و زیبا

15,000 تومان

کش سر دوتایی مروارید

جنس: روبان پارچه ای طرح: ساده با ترکیب روبان و مهره های تزئینی تعداد در هر بسته: 2 عدد توضیحات: کش سر با طرح  مهره های زینتی و روبان/ بسیار با دوام و زیبا

25,000 تومان

کش سر پاپیون راه راه

جنس: کش با روبان پارچه ای طرح: ساده با طرح پاپیون راه راه تعداد در هر بسته: 1 عدد توضیحات: کش سر با طرح  پاپیون راه راه / بسیار با دوام و زیبا

19,000 تومان

گیره ی خالدار

جنس: پلاستیکی طرح: ساده با طرح خال خالی ریز تعداد در هر بسته: 2 عدد توضیحات: گیره سر پلاستیکی/ بسیار با دوام و زیبا

30,000 تومان

گل سر چهارخانه ی تویین

جنس: پارچه پشمی طرح: چهار خانه  تعداد در هر بسته: 2 عدد توضیحات: گل سر با طرح  پاپیون  با پایه گیره فلزی با روکش پارچه ای/ بسیار با دوام و زیبا

25,000 تومان

گل سر چهارخانه تک

جنس: پارچه پشمی طرح: چهار خانه  تعداد در هر بسته: 1 عدد توضیحات: گل سر با طرح  پاپیون  با پایه گیره فلزی با روکش پارچه ای/ بسیار با دوام و زیبا

20,000 تومان

گیره سر لنگر

جنس: پارچه ای طرح: لنگر تعداد در هر بسته: 1 عدد جزئیات مدل: گیره سر با پایه فلزی و روکش پارچه ای با طرح لنگر/ بسیار با دوام و زیبا

17,000 تومان

گیره سر راه راه

جنس: پارچه ای طرح: راه راه تعداد در هر بسته: 1 عدد توضیحات: گل سر با طرح  پاپیون  با پایه گیره فلزی با روکش پارچه ای/ بسیار با دوام و زیبا

17,000 تومان

گیره سر گلدار

جنس: پارچه ای طرح: گل دار تعداد در هر بسته: 1 عدد توضیحات: گل سر با طرح  پاپیون  با پایه گیره فلزی با روکش پارچه ای/ بسیار با دوام و زیبا

15,000 تومان

گیره سر پاپیون

جنس: پارچه ای طرح: ساده تعداد در هر بسته: 1 عدد توضیحات: گل سر با طرح  پاپیون  با پایه گیره فلزی با روکش پارچه ای/ بسیار با دوام و زیبا

17,000 تومان

گیره سر آمبرودی

جنس: پارچه آمبرودی طرح: ساده  تعداد در هر بسته: 1 عدد توضیحات: گل سر با طرح  پاپیون  با پایه گیره فلزی با روکش پارچه ای/ بسیار با دوام و زیبا

22,000 تومان

گیره سر فانتزی چهارخانه

جنس: پارچه ای طرح: چهار خانه  تعداد در هر بسته: 2 عدد توضیحات: گل سر با طرح  پاپیون  با پایه گیره فلزی با روکش پارچه ای/ بسیار با دوام و زیبا

18,000 تومان

گیره سر فانتزی قلب دار

جنس: پارچه ای طرح: قلب دار تعداد در هر بسته: 2 عدد توضیحات: گل سر با طرح  پاپیون  با پایه گیره فلزی با روکش پارچه ای/ بسیار با دوام و زیبا

18,000 تومان

گیره سر چهارخانه

جنس: پارچ ای طرح: چهار خانه  تعداد در هر بسته: 2 عدد توضیحات: گل سر با طرح  پاپیون  با پایه گیره فلزی با روکش پارچه ای/ بسیار با دوام و زیبا

19,000 تومان

ست گردنبند و گیره ی رنگین کمان

مدل: ست گیره و گردنبند با طرح رنگین کمان  تعداد در هر بسته: 1 عدد گردنبند به همراه 2 عدد گیره ست جزئیات مدل: اندازه گردنبد قابل تنظیم بوده و کار دست می باشد

55,000 تومان

کش سر دخترانه

جنس: پارچه ای طرح: ساده تعداد در هر بسته: 1 عدد توضیحات: کش سر با طرح  پاپیون پارچه ای/ بسیار با دوام و زیبا

20,000 تومان

گیره و کش سر