4
36,000 تومان
رنگ
  • سبز
  • زرد
  • صورتی
  • بنفش
  • نیلی

  • تعداد در هر بسته: 4 عدد
  • جزئیات مدل: 2 عدد سنجاق همرنگ و دو عدد گیره با دیتیل رنگین کمان و پم پم های رنگی با پایه فلزی
A03 001 A001 30 000

مشخصات

تولید مجدد
توقف تولید

مرجع خاص